Wielowymiarowa analiza statystyczna poziomu rozwoju demograficznego Szczecina na tle innych miast wojewódzkich w Polsce

Abstract
Celem artykułu jest statystyczna analiza poziomu rozwoju demograficznego miast wojewódzkich w Polsce. Kolejność poszczególnych miast wojewódzkich ustalono z uwagi na przyjęte kryterium ogólne oraz przeprowadzono analizę skupień w celu wyodrębnienia podgrup podobnych aglomeracji. Zauważmy, że rozwój demograficzny - stanowiący przedmiot analizy - jest pewną wielowymiarową charakterystyką, której sposób mierzenia pozostaje niejednoznaczny. Ze względu na nieprecyzyjność tego typu terminów najczęściej zakłada się daleko idącą powszechną zgodę co do ich znaczenia. Wyniki badań determinuje w głównej mierze ostateczna lista zmiennych diagnostycznych, jak również wybór miary odległości i metody grupowania (przy grupowaniu) oraz formuły agregacji przy porządkowaniu liniowym).
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection