Nowe technologie. Wyzwania i perspektywy dla prawa karnego

Abstract
Monografia finansowana ze środków Instytutu De Republica. „W niniejszej publikacji zaproponowaliśmy autorom podjęcie zmierzenia się z rozmaitymi zagadnieniami jakie towarzyszą rozwojowi nowych technologii. Przyjęliśmy podział pracy na dwa fragmenty. W pierwszym umieściliśmy te problemy, które stanowią wyzwania dla już obowiązującego prawa karnego. W drugim fragmencie znalazły się natomiast te kwestie, które powoli wprawdzie wchodzą już w obszar regulacji prawnych, ale prognozować można ich znaczny rozwój, jak np. sztucznej inteligencji czy wykorzystania nowych narzędzi identyfikacji”.
Description
Keywords
Citation
Piskorski, J., Błaszczak, M. (red.). (2023). Nowe technologie. Wyzwania i perspektywy dla prawa karnego. Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak
Belongs to collection