Funkcjonowanie społecznych pracowni digitalizacji na przykładzie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Wymiar integracyjny i edukacyjny

Abstract
Artykuł omawia fenomen oraz zasady funkcjonowania społecznych pracowni digitalizacji zbiorów, działających na rzecz bibliotek cyfrowych, prowadzących i udostępniających zbiór dokumentów (książek, czasopism etc. on-line). Przybliżone zostały kwestie techniczne i organizacyjne, najważniejsze jednak wydają się aspekty edukacyjne i integracyjne działalności społecznych pracowni, jako że uczestnikami działań są m.in. są osoby starsze (seniorzy), a także osoby niepełnosprawne. Realizowany przez nich wolontariat przynosi podwójny wymiar korzyści: biblioteka dzięki społecznym pracowniom zyskuje zeskanowane dokumenty, możliwość poszerzania zbiorów i udostępniania go użytkownikom, jednocześnie z realizowanymi w pracowniach działaniami wiążą się bardzo istotne korzyści dla wolontariuszy, zarówno edukacyjne, w tym przełamywanie barier w związku z obcowaniem z nowymi technologiami, jak również cały szereg walorów społecznych, a w przypadku osób niepełnosprawnych cele terapeutyczne. Dlatego też działalność społecznych pracowni digitalizacji znakomicie wpisuje się w model instytucji wzmacniających aktywność i partycypację w życiu społecznym seniorów, może być także zestawiana z tradycyjną formą terapii zajęciowej, jaką jest biblioterapia
Description
Keywords
Citation
Funkcjonowanie społecznych pracowni digitalizacji na przykładzie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Wymiar integracyjny i edukacyjny [w:] Edukácia človeka - problémy a výzvy pre 21. Storočie, red. M. Lukac, Preszów 2013, ISBN 978-80-555-0825-2, s. 377-382.