Azja i Afryka: religie - kultury - języki

Abstract
Książka Azja i Afryka. Religie – kultury – języki jest publikacją zbiorową, o charakterze naukowym. Przedstawia dokonania najmłodszych badaczy, skupionych wokół Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W książce odnaleźć można artykuły z zakresu takich dziedzin, jak: arabistyka, islamoznawstwo, malaistyka, iranistyka, hebraistyka, semitystyka, etiopistyka, indologia, japonistyka, sinologia czy mongolistyka. W wielu wypadkach są to badania pionierskie w skali naszego kraju, nad którymi wcześniej nie były prowadzone szczegółowe studia. Zdarza się także, że niektóre tematy są jedynie przyczynkiem do dalszych rozważań, zostały podjęte po raz pierwszy w literaturze polskojęzycznej albo autorzy dopiero rozpoczęli prowadzenie badań. Poszczególne artykuły zostały zgrupowane tema- tycznie w czterech rozdziałach.
Description
Keywords
Citation
Klimiuk Maciej (red.), Azja i Afryka: religie - kultury - języki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013