Okresowe świadczenia pieniężne na rzecz członków rodziny zmarłego policjanta (aspekty materialnoprawne)

Abstract
Śmierć policjanta uprawnia członków jego rodziny do rekompensaty finansowej, przy spełnieniu przewidzianych przepisami prawa warunków. Zasadniczym rodzajem tej rekompensaty jest renta rodzinna. Jeżeli śmierć policjanta miała związek z wykonywaniem obowiązków służbowych, renta przysługuje członkom rodziny na korzystniejszych zasadach. Mocą niedawno uchwalonej ustawy (z 8 lutego 2023 r.) wprowadzono nowy rodzaj rekompensaty, zwany „świadczeniem pieniężnym”, przysługujący członkom rodziny w razie poniesienia przez policjanta śmierci, przy wykonywaniu obowiązków służbowych w warunkach zagrażających jego życiu lub zdrowiu.

The death of a police officer entitles members of his or her family to financial compensation under the conditions laid down by the law, with survivor’s pension as a principal type of this compensation. If the death of a police officer occurred in connection with the performance of his or her duties, the survivor’s pension is payable to his or her family members based on more favourable conditions. A recently enacted law of 8 February 2023 introduced a new type of compensation, called a ‘financial benefit’, to which family members are entitled when a police officer deceases while performing duties in conditions threatening his or her life or health.
Description
Keywords
Citation
Goettel, M. (2023). Periodical financial benefits for family members of a deceased police officer (legally substantive aspects). THE POLICE REVIEW, 151(3), 256-269. https://doi.org/10.5604/01.3001.0053.9766.
Belongs to collection