Odpowiedzialność za markę

Abstract
Odpowiedzialność marki jest ważnym aspektem funkcjonowania biznesu w dzisiejszych czasach. Marka jest często nieodłącznym elementem tożsamości i wizerunku przedsiębiorcy, a także gwarantuje jakość produktów i usług, co wpływa na lojalność konsumentów. W Polsce prawo reguluje odpowiedzialność przedsiębiorców za swoje produkty i usługi, a także za sposób, w jaki marka jest wykorzystywana i prezentowana. W opracowaniu autorzy dokonali analizy zagadnienia odpowiedzialności marki w polskim prawie, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób przedsiębiorcy mogą chronić swoją reputację, a konsumenci dochodzić swoich praw.
Description
Keywords
Citation
Vesin, J, Malik, J. (2023). Odpowiedzialność za markę. W: M. Sieradzka (red.), Aspekty prawne reklamy w social mediach (181-196). Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego