Treści komercyjne a treści o charakterze niekomercyjnym – próba odróżnienia

Abstract
Niniejsze opracowanie skupia się na analizie aspektów prawnych reklamy w mediach społecznościowych, przy uwzględnieniu treści komercyjnych, jak i niekomercyjnych. Poddanie problematyki analizie ma na celu rzetelną identyfikację i zrozumienie kluczowych zagadnień prawnych, jakie wynikają z promocji produktów i usług oraz treści o charakterze społecznym czy edukacyjnym.
Description
Keywords
Citation
Grochal, N., Walak, M. (2023). Treści komercyjne a treści o charakterze niekomercyjnym – próba odróżnienia. W: M. Sieradzka (red.), Aspekty prawne reklamy w social mediach (107-128). Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego