Rozwój społeczno-gospodarczy gmin przygranicznych w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską

Abstract
Pomimo tego, że Polska weszła do Unii Europejskiej zaledwie przed kilkoma miesiącami, już od początku lat 90-tych rozwijały się kontakty społeczne i gospodarcze rejonów przygranicznych, tworząc ramy współpracy transgranicznej, której efektem są powstałe euroregiony. Unia Europejska wspiera, w tym finansowo, powstawanie i rozwój takiej formy współpracy między poszczególnymi państwami. W latach 1994-2002 Polska uzyskała około 520 mln euro na finansowanie regionów graniczących z innymi państwami. Ponad 400 mln euro wykorzystano na finansowanie współpracy polskich regionów zachodnich z partnerami niemieckimi. W latach 1994-1999 Program Współpracy Przygranicznej CBC (Cross-Border Co-operation), był największym, jednorodnym i corocznie powtarzanym programem wspierającym integrację Polski z Unią Europejską. Na jego realizację przeznaczono średnio 25 proc. rocznej pomocy Unii Europejskiej dla Polski w ramach programu Phare. Przy właściwym wykorzystaniu tych środków, nastąpić powinno z jednej strony stopniowe zacieranie się różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym terenów przygranicznych, zaś z drugiej ich przyspieszony rozwój.
Description
Keywords
Citation