Rola dietetyka i racjonalne żywienie

Abstract
W świetle międzynarodowych ustaleń i bogatej literaturze przedmiotu — zdrowie jest podstawowym prawem każdego człowieka i zasobem społeczeństwa, gwarantującym jego rozwój. Według WHO zdrowie to „stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności”3 W wyniku coraz większej zapadalności populacji ludzi na tzw. choroby niezakaźne, podjęto zdecydowane działania w celu ich zwalczania. Choroby niezakaźne to m.in. choroby układu krążenia, cukrzyca, choroby układu oddechowego. Rozwijają się one latami, są późno wykrywane, a ich skutki i leczenie są bardzo kosztowne. Choroby niezakaźne przyczyniają się do największej liczby zgonów na całym świecie. Zważywszy na to, że w większości tych chorób ważną rolę odgrywa żywienie, do zawodów medycznych wprowadzono zawód dietetyka.

in the light of international findings and a wealth of literature on the subject — health is a fundamental right of every human being and a resource of society, guaranteeing its development. WHO states that health is „a state of physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or disability.” As a result of the increasing incidence of the human population, so-called non-communicable diseases (NCDs), decisive action has been taken to combat them. Non-communicable diseases include cardiovascular diseases, diabetes and respiratory diseases. They take years to develop, are detected late and are very costly to treat and cure. Non-communicable diseases contribute to the highest number of deaths worldwide. Given that nutrition plays an important role in most of these diseases, the profession of nutritionist was introduced into the medical profession.
Description
Keywords
Citation
Długołęcka A., Rola dietetyka i racjonalne żywienie, "Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji" 2023, nr 3, s. 36-44.
Belongs to collection