Status arcybiskupa Yorku w Kościele Anglii

Abstract
Arcybiskup Yorku jest drugim najważniejszym duchownym w Kościele Anglii. Miejsca w hierarchii ustępuje jedynie arcybiskupowi Canterbury. W niniejszym opracowaniu omówiono status i pozycję arcybiskupa Yorku w Kościele Anglii. W ramach rozdziału, analogicznie do rozdziału poprzedzającego, przedstawiono rolę, status, pełnione funkcje oraz przywileje przynależne arcybiskupom Yorku. Tekst powstał w oparciu o anglojęzyczną literaturę przedmiotu.

The Archbishop of York is the second most important clergyman in the Church of England. His place in the hierarchy is second only to the Archbishop of Canterbury. This study discusses the status and position of the Archbishop of York in the Church of England - the state church of England. Within the chapter, analogous to the preceding chapter, the role, status, functions performed and privileges belonging to the Archbishops of York are presented. The paper is based on the English-language literature on the subject.
Description
Keywords
Citation
E. Plewa, Status arcybiskupa Canterbury w Kościele Anglii, [w:] M. Stanulewicz, K. Nowicki, E. Plewa (red.), Prawo a religia na Wyspach Brytyjskich, Łódź 2023