Elementy Ajurwedy w dziewiętnastowiecznej medycynie polskiej: kazus szpitali cholerycznych w Warszawie i Poznaniu w latach 1831 i 1866

Abstract
Artykuł wpisuje się w historię medycyny translacyjnej, przedstawiając dokonany za pośrednictwem lekarzy zachodnioeuropejskich transfer elementów ajurwedyjskiej wiedzy o leczeniu cholery do praktyki lekarzy polskich w XIX w. Szczególną uwagę poświęcono roli, jaką odegrali w tym procesie cudzoziemscy lekarze i chirurdzy pracujący w szpitalach warszawskich podczas powstania listopadowego. Scharakteryzowano ich wykształcenie, doświadczenie lekarskie i kompetencje co do terapii cholery, a także przeprowadzone przez nich w Warszawie badania naukowe oraz preferowane metody leczenia i leki przeciw cholerze. Wykazano, że hinduski schemat leczenia cholery był przejęty i modyfikowany przede wszystkim przez lekarzy brytyjskich. Aby ocenić trwałość jego wpływu na praktykę lekarzy polskich, porównano medykamenty stosowane w 1831 r. w szpitalach warszawskich z tymi, które w 1866 r. podawano chorym w lazarecie w Poznaniu. Podstawą źródłową artykułu są relacje zagranicznych medyków z przebiegu walki z cholerą w 1831 r. w Królestwie Polskim oraz unikalne pod względem uszczegółowienia sprawozdanie z leczenia cholery w Szpitalu Szarytek w Poznaniu w 1866 r.
Description
Keywords
Citation
Magowska, A. (2023). Elementy Ajurwedy w dziewiętnastowiecznej medycynie polskiej: kazus szpitali cholerycznych w Warszawie i Poznaniu w latach 1831 i 1866. Medycyna Nowożytna, 30(2), 87-116.
Belongs to collection