Kompetencje miękkie absolwenta humanistycznych studiów wyższych a metody prowadzenia zajęć

Abstract
Kompetencje osobiste i interpersonalne absolwenta studiów wyższych w istotny sposób wpływają na jego szanse na rynku pracy. Typowe metody prowadzenia zajęć nie sprzyjają kształtowaniu tych kompetencji. Konieczne jest sięganie po rozwiązania metodyczne wszechstronnie aktywizujące studenta. Przykładem może być kurs LATINA oferowany przez Oslo University College. W przypadku humanistyki zmiana metod kształcenia jest warunkiem koniecznym dostosowania modelu studiów do wymagań współczesności.
Description
Keywords
Citation
Osiński Zbigniew, Kompetencje miękkie absolwenta humanistycznych studiów wyższych a metody prowadzenia zajęć. [w] Studia wyższe z perspektywy rynku pracy, red. B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba, Siedlce 2010, s. 57-66