Postprawda w perspektywie psychologicznej. Komentarz do debaty

Abstract
Autorka proponuje spojrzenie na fenomen postprawdy z perspektywy psychologicznej (Antoni Kępiński) stosując doń kategorie filozofii dialogu rozwijanej przez Józefa Tischnera.

The author suggests looking at post-truth from the psychological perspective (cf. Antoni Kępiński) applying at the same time tenets of the philosophy of dialogue developed by Józef Tischner.
Description
Keywords
Citation
Magdalena Żurko, Postprawda w perspektywie psychologicznej. Komentarz do debaty. Wolni i Solidarni. Między Ideą a Praktyką. Kwartalnik Społeczno-Polityczny, 2023, nr 1, ss. 57-62
Belongs to collection