Kontrowersje i błędy związane z działalnością marketingową bibliotek

Abstract
Description
Keywords
Citation
Walczak Krzysztof. Kontrowersje i błędy związane z działalnością marketingową bibliotek. In WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Marketing w działalności bibliotecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2023, s. 917-926. ISBN 978-83-89316-82-0.