Nietypowe sposoby wykorzystywania pustyni

Abstract
Pustynie są słabo zaludnione, ale nie są one niewykorzystywane przez ludzi. Są wykorzystywane od dawna, ale nietypowo. Często lokalizowane są na nich cmentarze, wykorzystywane są jako miejsca odosobnienia, tak dobrowolnego (pustelnie), jak i przymusowego (wygnanie, więzienia, poligony wojskowe). Na pustyniach przeprowadzane są manewry z nowymi rodzajami broni (dokonano na nich większości prób jądrowych). Służą składowaniu odpadów wielkomiejskich i odpadów niebezpiecznych. W ostatnich latach na pustyniach rozwinęły się rajdy samochodów, motocykli, quadów, różne rodzaje turystyki, w tym geoturystyka, ekoturystyka, etnoturystyka, turystyka zdrowotna i ekstremalna.

Deserts are sparsely populated, but they are not unused by people. Reversely they are used for a long time, but unusual. Often localized on the desert are cemeteries or voluntary hermitages or involuntary activity as exile, prisons, military areas. On the deserts are carried out manoeuvres with new types of weapons (ex. tests with nuclear weapons). They serve as a landfill of urban and hazardous waste. In recent years, on the deserts are developed rally of cars, motorcycles, quad, different types of tourism: geotourism, ecotourism, etnotourism, health tourism and extreme tourism.
Description
Keywords
Citation
Plit F., 2014, Nietypowe sposoby wykorzystywania pustyni, „Czasopismo Geograficzne”, 85(1-2), 55-65.
Belongs to collection