Miasto Atrakcji. Narodziny kultury masowej na przełomie XIX i XX wieku. Kino w systemie rozrywkowym Łodzi

Abstract
Miasto Atrakcji opisuje przemiany rodzimej kultury popularnej na przełomie XIX i XX wieku i proces wykształcania się kina jako dominującej formy w uniwersum rozrywek Łodzi, największego ośrodka przemysłowego na terenie polskich prowincji Cesarstwa Rosyjskiego. Autor rekonstruuje system rozrywkowy miasta, śledząc „podwójne narodziny” kina. Początkowo kinematograf pojawił się w latach 90. XIX wieku jako nowa technologia zaadaptowana przez dziewiętnastowieczna kulturę atrakcji reprezentowana przez salony osobliwości czy teatry varieté. Dopiero około 1907 roku kino wyłoniło się jako osobny segment branży rozrywkowej, posiadający własne miejsca prezentacji i własna publiczność przyzwyczajona do regularnych powrotów do kin w ramach praktyki, która, za ówczesna prasa, można nazwać „kinomania”. Kinematografy, jedne z najważniejszych miejskich przestrzeni konsumpcji, regularnie dostarczały najbardziej atrakcyjnych i stosunkowo przystępnych finansowo produktów kulturalnych, które jednocześnie stanowiły „atrybut nowoczesności”. Kinomania jako praktyka kulturalna umożliwiała udział w wyobrażonym stylu życia mieszkańców zachodnich metropolii, a filmy dostarczały wiedzy, jak być nowoczesnym.
Description
Keywords
Citation
Biskupski, Ł. Miasto Atrakcji. Narodziny kultury masowej na przełomie XIX i XX wieku. Kino w systemie rozrywkowym Łodzi. Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Narodowe Centrum Kultury, 2013.
Belongs to collection