Pole magnetyczne, parametry i charakterystyki separatora elektrodynamicznego