Wypalenie zawodowe - czynnik obniżający poziom bezpieczeństwa w pracy

Abstract
Wypalenie zawodowe jest jednym z głównych psychologicznych predykatorów zwiększonego zagrożenia wypadkami przy pracy. Osoby doświadczające symptomów wypalenia są mniej zmotywowane do dbania o higienę pracy oraz do edukacji w tym zakresie, a towarzyszące temu zjawisku zmęczenie i dolegliwości psychosomatyczne ograniczają sprawność fizyczną i psychiczną, prowadząc do zwiększonego ryzyka wypadku. Z tego powodu istotne jest zrozumienie przez pracodawców i pracowników przyczyn zjawiska i przeciwdziałanie jego występowaniu.
Description
Keywords
Citation
Grunt-Mejer, K. (2012). Wypalenie zawodowe - czynnik obniżający poziom bezpieczeństwa w pracy. Bezpieczeństwo pracy: teoria i praktyka, nr 4 (487), s. 12-14
Belongs to collection