Terminologiczne podstawy katechezy mistagogicznej

Abstract
Wobec pilnej potrzeby stworzenia współczesnej koncepcji katechezy mistagogicznej niezbędne jest ustalenie znaczenia podstawowych pojęć dotyczących mistagogii chrześcijańskiej. Z tego względu w niniejszym artykule podjęto próbę syntetycznego określenia samej rzeczywistości mistagogii oraz poddano analizie dwa podstawowe pojęcia, na których ona bazuje, tj. „symbol” i „misterium”. Przypomniano, że mistagogia chrześcijańska oznacza proces prowadzenia chrześcijan do spotkania z Chrystusem obecnym w sakramentach. Przedstawiono również refleksje znanych teologów dotyczące znaczenia i hermeneutyki symbolu w liturgii oraz ukazujących liturgię, jako misterium Chrystusa i Kościoła.

One of the greatest problems modern religious education struggles with is the decreasing participation in the sacramental life of ever greater number of Catholics. It seems that the only antidote to this situation may be an in-depth mystagogic catechesis that will help overcome the magic and superficial perception of liturgy. In the present article an attempt is undertaken to synthetically define the very reality of mystagogy, and the two basic notions, on which it is based, that is „symbol” and „mystery”, are subjected to analysis. A proper understanding of these terms are necessary to work out a modern conception of mystagogic catechesis.
Description
Keywords
Citation
P. Mąkosa. Terminologiczne podstawy katechezy mistagogicznej."Roczniki Pastoralno-Katechetyczne". 4 (59):2012, s. 181-190.
Belongs to collection