Teologia narratywna jako inspiracja dla współczesnej katechezy biblijnej

Abstract
Description
Keywords
Citation
P. Mąkosa. Teologia narratywna jako inspiracja dla współczesnej katechezy biblijnej. W: Obecność Biblii w katechezie. Red. H. Słotwińska. Lublin: Wydawnictwo Gaudium 2008 s. 225-236.
Belongs to collection