Mołdowa i Naddniestrze a wojna sierpniowa

Abstract
Wojna z sierpnia 2008 r. pomiędzy Gruzją a Osetią Południową i Rosją odbiła się szerokim echem w Mołdowie i w Naddniestrzu. Wynikało to przede wszystkim z podobieństwa sytuacji wymienionych podmiotów. Zarówno w przypadku Gruzji i Osetii Południowej, jak i Mołdowy i Naddniestrza mamy bowiem do czynienia z konfliktem między państwem macierzystym a jego quasi-państwem, wspieranym przez tego samego patrona, czyli Federację Rosyjską. W niniejszym artykule zostanie zaprezentowane stanowisko mołdawskich i naddniestrzańskich władz, elit politycznych, a także opinii publicznej wobec wojny sierpniowej oraz dodatkowo wobec jej głównego następstwa, czyli uznania przez Federację Rosyjską niepodległości Osetii Południowej i Abchazji – kolejnego separatystycznego regionu Gruzji. Ponadto w pracy zostanie ukazane, jak konflikt zbrojny na Kaukazie wpłynął na politykę Mołdowy i Naddniestrza dotyczącą rozwiązania sporu pomiędzy nimi.
Description
Keywords
Citation
M. Kosienkowski, Mołdowa i Naddniestrze a wojna sierpniowa, [w:] Konflikt kaukaski w 2008 roku, red. R. Potocki, M. Domagała, P. Sieradzan, Warszawa 2012
Belongs to collection