The virtuosity and aesthetic beliefs of Wanda Landowska

Abstract
WIRTUOZOWSTWO I POGLĄDY ESTETYCZNE WANDY LANDOWSKIEJ Artykuł poświęcony jest Wandzie Landowskiej, której 120. rocznicę urodzin i 40. rocznicę śmierci obchodziliśmy w 1999 roku. Przedstawiono tu pokrótce dzieje życia artystki, podkreślajśc wielki wpływ, jaki miała na sztukę wykonawczą XX wieku. Wszystkie dziedziny jej aktywności — wykonawstwo, nauczanie, piśmiennictwo, aż po utworzenie prywatnego muzeum instrumentów — były wyrazem myślenia „historycznego” o sztuce wykonawczej. Landowska zdobyła uznane całego świata muzycznego. Rozwinąła nowoczesną technikę klawesynową, a jej interpretacje cechowały się witalnościa i niezwykłą świeżością. Jej pisma i wypowiedzi o muzyce świadczą o głębokiej wiedzy, wnikliwości i intuicji autorki w odczytaniu i interpretacji muzyki dawnej.
Description
Artykuł w Księdze Pamiątkowej poświęconej prof. Zygmuntowi M. Szweykowskiemu w 70.rocznicę urodzin.
Keywords
Citation
Marchwica Wojciech "The Virtuosity and Aesthetic Beliefs of Wanda Landowska" [w:] "Affetti musicologici. Księga pamiątkowa" Kraków 1999, Wydawnictwo »Musica Iagellonica«, s. 441-450.
Belongs to collection