Prezentacja raportu Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji

Abstract
Celem projektu jest dostarczenie rzetelnej i praktycznej wiedzy z zakresu postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji. Podjęta diagnoza umożliwia kształtowanie polityki społecznej miasta w zakresie przeciwdziałania nietolerancji, jak również umożliwienie administracji dopasowanie odpowiednich instrumentów polityki społecznej do konkretnych grup docelowych. Na podstawie badania wskazane zostały grupy społeczne o podwyższonym stopniu nietolerancyjności.
Description
Keywords
Citation
Prezentacja raportu Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji. II Śniadanie Obywatelskie, Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, Urząd Miejski w Białymstoku, Białystok, 11.09.2013.
Belongs to collection