Spółki Teleinformatyczne Jako Spółki Defensywne Na Giełdzie Papierów Wartościowych

Abstract
Okresem, w którym najczęściej mówi się o spółkach defensywnych, zaletach i wadach inwestowania w takie spółki oraz wskazuje się sposoby ich odpowiedniego doboru do portfela akcji, są okresy dużych, gwałtownych załamań na giełdach kapitałowych przechodzące w okresy bessy. W ostatnich siedmiu latach na giełdach kapitałowych, w tym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, dwukrotnie można było zauważyć taką sytuację. Inwestorów giełdowych zasadniczo możemy podzielić na dwie grupy: na tych, którzy aktywnie grając na giełdzie, próbują zarabiać nie tylko na hossie, ale również w czasie bessy, grając na spadki poprzez wykorzystanie tzw. krótkiej sprzedaży czy też zarabiając na pojawiających się w tym czasie korektach. Druga grupa inwestorów giełdowych preferuje inwestowanie raczej pasywne, długoterminowe. Dla tej grupy zdecydowanie ważniejszą kwestią jest ochrona zainwestowanego kapitału i godząc się na potencjalnie niższe zyski, preferują oni spółki obarczone mniejszym ryzykiem związanym między innymi z wahaniami koniunkturalnymi. W sferze zainteresowań takich inwestorów znajdują się właśnie tzw. spółki defensywne, czyli takie, których notowania giełdowe w mniejszym stopniu uzależnione są od koniunktury, inaczej mówiąc, działają-ce w branżach odpornych na wszelkie zawirowania w koniunkturze gospodarczej.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection