Czy w szkole „respektowane są normy społeczne”? Analiza wyników ewaluacji zewnętrznej wymagania