Społeczne, demograficzne i ekonomiczne uwarunkowania aktywności turystycznej mieszkańców Polski