Obraz Rosji mikołajowskiej w pamiętniku Amelii Lyons (1849-1854)

Abstract
O dziewiętnastowiecznym imperium carów napisano wiele rozpraw naukowych, istnieją liczne relacje dotyczące tego olbrzymiego kraju pod rządami Mikołaja I. Fenomen tego władcy stanowi po dziś dzień przedmiot badań. Pomysł tematu prezentowanej pracy wyniknął się z chęci przedstawienia tego okresu w dziejach Rosji z perspektywy kobiety, cudzoziemki przebywającej przede wszystkim na prowincji państwa rządzonego przez Żandarma Europy. Amelia Lyons starała się oddać swoje postrzeżenia poprzez pryzmat życia codziennego, a nie wielkiej polityki. We wspomnieniach angielskiej nauczycielki pojawiają się liczne nawiązania do ówczesnej kultury ludowej rosyjskich chłopów. Czyni to jej wspomnienia interesującym i inspirującym źródłem nie tylko dla współczesnych historyków.
Description
Keywords
Citation
Google scholar
Belongs to collection