Nowy układ generatora z diodą Gunna przestrajanego waraktorem

Abstract
W generatorach z diodą Gunna, w których rezonator stanowi odcinek linii TEM, istotnym problemem konstrukcyjno-układowym jest zapewnienie wzajemnej separacji napięć zasilających diodę Gunna i diodę waraktorową, a także zapewnienie separacji tych napięć od obciążenia. Układy separujące powinny wprowadzać bardzo małe odbicia nie tylko dla projektowanej częstotliwości generatora, ale w całym paśmie możliwości generacyjnej diody Gunna. W układzie przedstawionym w niniejszej pracy powyższe problemy zostay usunięte przez zastosowanie rezonatora utworzonego przez parę sprzężonych linii TEM.
Description
Keywords
Citation
J.Dobrowolski, M.Pospieszalski, R.S. Romaniuk, Nowy układ generatora z diodą Gunna przestrajany waraktorem, IV Krajowa Konferencja, Mikrofalowa Elektronika Ciała Stałego, Gdańsk 17.10 - 20.10.1977, Tom II, Część 1, str. 392-397, PAN 1977
Belongs to collection