Nowoczesne formy promocji

Abstract
Treści przedstawione w opracowaniu są efektem wieloletnich obserwacji polskiego oraz zagranicznych rynków mediów i reklamy. Na jej podstawie zaprezentowano najbardziej perspektywiczne kierunki rozwoju komunikacji z konsumentami. W podręczniku znalazły się rozważania teoretyczne dotyczące poszczególnych narzędzi promocji, ale zaprezentowano również praktyczne wskazówki odnoszące się do ich zastosowania. Opracowanie składa się z siedmiu rozdziałów. Ukazano w nich zróżnicowane formy komunikacji marketingowej, które stosunkowo niedawno pojawiły się w naszym kraju.
Description
Keywords
Citation
M. Gębarowski, Nowoczesne formy promocji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007
Belongs to collection