The Assessment and Use of Integrated Product Policy in Poland

Abstract
The paper presents the implementation of Integrated Product Policy in Poland in the light of the European activities. It analyses the EU laws within this scope. It assesses the progress of LCA implementation, ecolabelling, ecotaxes, EMAS and green public procurement in Poland. It explains the reasons of slow IPP implementation in Polish organisations. It mainly refers to the distribution and promotion of ecolabelling, based on empirical research in Germany and Poland.
Description
Praca przedstawia wdrażanie Zintegrowanej Polityki Produktowej w Polsce na tle działań europejskich. Analizuje ustawodawstwo instytucji europejskich tym zakresie. Ocenia zaawansowanie realizacji LCA, ekoznakowania, podatków ekologicznych, systemu EMAS oraz ekologicznych zamówień publicznych w Polsce. Wyjaśnia przyczyny wolnego wdrażania ZPP w polskich organizacjach. Najszerzej traktuje upowszechnienie i promowanie ecolabelingu, na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych w Niemczech i Polsce.
Keywords
Citation
Andrykiewicz, A., Seternus, A., Słonimiec, J., & Trześniewski, A. (2012). THE ASSESSMENT AND USE OF INTEGRATED PRODUCT POLICY IN POLAND / Ocena i wykorzystanie instrumentów zintegrowanej polityki produktowej w Polsce. Management Systems in Production Engineering, (4 (8)), 15–18. Retrieved from http://pa-nova.com.pl/pliki/08_2012/2012_8_04.pdf
Belongs to collection