Forest Monitoring Systems as an Instrument Offenses and Offenses Against the Environment

Abstract
The article surveillance issues in the context of efforts to reduce the number of offenses against the environment carried out in forest in the Lubuskie provincy area. It presents the legal aspects concerning the definition of crimes and offenses against the environment. At the same time provides information on the capabilities and the applicability of forest monitoring and the legal situation of this type of technology.
Description
Artykuł podejmuje problematykę monitoringu w aspekcie dążenia do zmniejszenia liczby przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku dokonywanych na obszarach leśnych województwa lubuskiego. Ukazuje on aspekty prawne dotyczące definicji przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku. Jednocześnie przedstawia informacje dotyczące możliwości i zasadności zastosowania monitoringu w lasach województwa lubuskiego oraz stan prawny dotyczący stresowania tego typu technologii.
Keywords
Citation
Zagajewski, A., Łagutko, T., Zagajewska, K., Łagutko, M., & Likus, D. (2012). FOREST MONITORING SYSTEMS AS AN INSTRUMENT OFFENSES AND OFFENSES AGAINST THE ENVIRONMENT / Systemy monitoringu obszarów leśnych jako instrument przeciwdziałania wykroczeniom i przestępstwom przeciwko środowisku. Management Systems in Production Engineering, (4 (8)), 25–28. Retrieved from http://pa-nova.com.pl/pliki/08_2012/2012_8_06.pdf
Belongs to collection