Subwencjonowanie jednostek samorządu gminnego w województwie pomorskim w latach 2004-2006

Abstract
Artykuł poświęcony jest subwencji ogólnej stanowiącej jedno z trzech obligatoryjnych źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Ze względu na występujące różnice, zasady subwencjonowania przedstawiono w odniesieniu do gmin. Część teoretyczna omawia istotę i funkcje subwencji ogólnej oraz sposoby wyliczania poszczególnych składowych, czyli części i kwot. Część badawcza analizuje wielkość subwencji z podziałem na typy gmin w odniesieniu do różnych kryteriów, takich jak liczebność gminy, dochody ogółem czy dochody własne. Zakres przestrzenny badań stanowi województwo pomorskie, natomiast zakres czasowy obejmuje lata 2004-2006.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection