Kryteria przyznawania subwencji ogólnej jednostkom samorządu terytorialnego

Abstract
Subwencja ogólna to jedna z trzech obligatoryjnych kategorii dochodów jednostek samorządu terytorialnego, o których wspomina Konstytucja RP. W artykule zaprezentowano jakie – zgodnie z uregulowaniami prawnymi - muszą wystąpić przesłanki, aby zostały przyznane poszczególne części subwencji. Rozważania odniesiono do wszystkich szczebli samorządu terytorialnego
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection