Inkubatory przedsiębiorczości formą wspierania sektora MSP – z doświadczeń województwa pomorskiego i Elbląga

Abstract
Artykuł poświęcony jest inkubatorom przedsiębiorczości. Część teoretyczna zawiera rozważania na temat inkubacji przedsiębiorstw oraz jej roli w tworze-niu nowych podmiotów gospodarczych. Ponadto przedstawiono w niej kryteria podziału inkubatorów oraz najemców. Następnie zaprezentowano inkubatory działające w województwie pomorskim oraz w Elblągu - ze względu na silne związki z Gdańskiem. Omówiono je stosując różne kryteria, takie jak: struktura organizacyjna, forma prawna, cel działania, adresaci, okres pomocy, zasady współpracy i naboru do inkubatora, koszty ponoszone przez najemców oraz zakres oferowanych usług.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection