Komunikacja międzykulturowa w wielonarodowych jednostkach wojskowych

Abstract
Monografia stanowi syntezę teoretycznych zagadnień opisujących kulturowe i antropologiczne czynniki dialogu kultur w odniesieniu do procesów integracyjnych, które stały się przyczynkiem do tworzenia wielonarodowych struktur wojskowych. jest efektem badań empirycznych prowadzonych na wybranych formacjach wojskowych o chrakterze wielonarodowym w Polsce.
Description
Keywords
Citation
M. Bodziany, Komunikacja międzykulturowa w wielonarodowych jednostkach wojskowych
Belongs to collection