Media aktywni. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej? Program nauczania edukacji medialnej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z opracowaniem metodycznym

Abstract
Książka jest podręcznikiem metodycznym dla nauczycieli zainteresowanych nauczaniem edukacji medialnej. Nowe podstawy programowe i dokumenty europejskie zalecają wychowanie do mediów. Niestety, edukacja medialna nie jest obowiązkowym przedmiotem w szkołach. Czym jest a czym nie jest edukacja medialna? Dlaczego trzeba jej uczyć w szkole? Jak jej uczyć? To najważniejsze pytania postawione w pracy. W pierwszej części – Dlaczego edukacja medialna? – wyjaśniam główne pojęcia i nieporozumienia związane z edukacją medialną. Prezentuję historię ruchu edukacyjnego rodziców i nauczycieli, dokumenty europejskie i polskie starania o edukację medialną w szkołach. Wychowanie do mediów to wspólne zadanie społeczne, stąd mowa o edukacji medialnej w rodzinie, szkole, o zadaniach państwa i mediów w tej dziedzinie. Edukacja medialna to również narzędzie budowania przyszłości, nowego modelu edukacji, polityki, rynku usług i kultury określanej coraz częściej jako kultur medialna. Druga część pracy – Jak uczyć edukacji medialnej?– ma charakter metodyczny. Prezentuję cele i metody edukacji medialnej, w tym metody aktywizujące, które wydają się najbardziej odpowiednie do nauczania tego przedmiotu. Prezentuję trzyletni program nauczania dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Media Aktywni z proponowaną listą tematów i ok. 70 przykładami do realizacji na zajęciach szkolnych (Inspiracje dydaktyczne).
Description
Książka powstała w ramach projektu badawczego Metody aktywizujące w edukacji medialnej, który realizowałem w l. 2008 – 2009, stąd też inspiracja dla nazwy programu. Media Aktywni to również synonim świadomej, krytycznej i selektywnej postawy wobec mediów. Mam również nadzieję, że projektowi będzie towarzyszyć kampania społeczna w mediach, szkolenia dla nauczycieli i spotkania z rodzicami, nad czym obecnie pracuję. O idei kampanii społecznej Media Aktywni czytaj również na stronach Media Desk Polska. Podręcznik jest dostępny w formacie pdf – przygotowany do druku obustronnego i bindowania – jak też w formie aplikacji flash do przeglądania na stronie.
Keywords
Citation
P. Drzewiecki, Media aktywni. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej? Program nauczania edukacji medialnej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z opracowaniem metodycznym, Warszawa 2010, http://presscafe.eu/images/MediaAktywni.pdf
Belongs to collection