Sytuacja młodych ludzi na rynku pracy w województwie opolskim. Wyzwania dla polityki edukacyjnej w Polsce

Abstract
Tematem naszego artykułu jest sytuacja młodych ludzi na rynku pracy. W związku pogarszającymi się perspektywami naszych studentów postanowiliśmy przeprowadzić badania, które umożliwią znalezienie efektywnych środków zaradczych, możliwych do wykorzystania przez uniwersytet. Badania zostały przeprowadzone na próbie 500 osób, studiujących politologię, stosunki międzynarodowe i dziennikarstwo. Są to studenci bardzo aktywni, którzy wyrażają obawy o swoją przyszłość na rynku pracy. Dostępne opracowania i strategie pokazują, iż przyszłość młodych ludzi w Polsce w XXI wieku stanowi wielki znak zapytania. Uczelnia powinna spróbować znaleźć odpowiedź na podstawowe obawy młodych ludzi. Kwestią zasadniczą również pozostaje rola uczelni w kontekście współpracy z partnerami z biznesu oraz organizacji pozarządowych. W szerszym zarysie autorzy przedstawią możliwe warianty partnerstwa oraz własne propozycje.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection