Wybory strategiczne przedsiębiorstw funkcjonujących w sieciach biznesowych

Abstract
Celem artykułu jest analiza uwarunkowań strategicznych przedsiębiorstw działających w sieciach biznesowych. W artykule przedstawiono podstawowe założenia dotyczące podejścia sieciowego i sieci biznesowej oraz podejścia strategicznego wraz z koncepcją sieci strategicznej, a także przedstawiono propozycję podziału przedsiębiorstw w ujęciu sieciowym. Następnie skoncentrowano się na wyborach strategicznych przedsiębiorstwa działającego w sieci biznesowej. W tym kontekście postarano się wyjaśnić, jakie potencjalne źródła przewagi (ale i zagrożenia) powstają w wyniku funkcjonowania w ramach sieci biznesowej. W związku z potencjalnymi zagrożeniami i obawami, które towarzyszą działalności w sieci zaproponowano zasady i warunki, na jakich przedsiębiorstwo powinno w tej sieci funkcjonować. Na zakończenie przeprowadzonych w artykule rozważań podkreślono, że sieć paradoksalnie jednocześnie umożliwia, jak i może w pewnym stopniu hamować rozwój przedsiębiorstwa, a głównym wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw jest rozwój właśnie w kierunku sieci biznesowej.
Description
Keywords
Citation
M. Ratajczak-Mrozek, Wybory strategiczne przedsiębiorstw funkcjonujących w sieciach biznesowych, w: Wybory strategiczne w teorii i praktyce, red. E. Urbanowska-Sojkin, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 131-140