Badania nad percepcją formy architektonicznej i jej barwy w poszukiwaniu zależności jakie zachodzą między nimi

Abstract
Jasność i barwa powiązane ze sobą powodują, że możliwe jest każde zjawisko wzrokowe jednocześnie wpływają na wytyczanie granic przedmiotów, umożliwiając ich rozróżnianie. Granice wytyczające kształt, to te same granice, które są wytyczane przez jasność i barwę. Barwa i kształt są środkami postrzeżeniowymi, które możemy rozpatrywać odrębnie jednocześnie widząc związki jakie wzajemnie tworzą. W procesie postrzegania występują jednak zawsze łącznie, nie w oderwaniu od siebie, wzajemnie się dopełniając “budują” obraz postrzeganej przez nas rzeczywistości.
Description
Keywords
Citation
Rek-Lipczyńska A. (2013). Badania nad percepcją formy architektonicznej i jej barwy w poszukiwaniu zależności jakie zachodzą między nimi. W: Dokonania naukowe doktorantów. Nauki inżynieryjne. T. 1 (s. 28-33). Kraków: CreatveTime.
Belongs to collection