Transformacja kolorem, czyli jak kolorystyka elewacji zespołów śródmiejskich kształtuje nową tożsamość miejsca na przykładach zabudowy śródmiejskiej Szczecina

Abstract
Artykuł jest próbą nakreślenia problematyki funkcjonowania koloru w architekturze zespołów śródmiejskich, jako zadania projektowego i zwrócenia uwagi na potrzebę integracji myślenia o kolorze w różnych skalach, począwszy od skali urbanistycznej, a skończywszy na precyzyjnej skali architektonicznej, dotyczącej opracowywania detalu architektonicznego. Jako pole badań autorka wyznacza strefę zespołów śródmiejskich miasta Szczecin, w których specyficzny konglomerat architektury historycznej i współczesnych jej uzupełnień stanowi szczególnie trudne pole dla decyzji kolorystycznych.
Description
Keywords
Citation
Rek-Lipczyńska A., Transformacja kolorem, czyli jak kolorystyka elewacji zespołów śródmiejskich kształtuje nową tożsamość miejsca na przykładach zabudowy śródmiejskiej Szczecina. „Nowoczesność w architekturze” (2012), str. 89-96
Belongs to collection