Instytucjonalne wyposażenie powiatów województwa pomorskiego

Abstract
W artykule zanalizowano zdolności miast powiatowych województwa pomorskiego do wypełniania funkcji ponadgminnych. Badania przeprowadzono z punktu widzenia istnienia instytucji, określonych jako niezbędne do wykonywania zadań publicznych na rzecz powiatowego miasta i okolicznych gmin. Część badawczą poprzedzono rozważaniami na temat roli powiatów w strukturze administracyjnej kraju. Przedstawiono ponadto strukturę sieci powiatowej w Polsce wraz z proces formowania do istniejącej obecnie postaci.
Description
Keywords
Citation
Uniwersytet Szczeciński
Belongs to collection