Znaczenie wartości moralnych w działalności gospodarczej przedsiębiorcy

Abstract
Artykuł porusza zagadnienie wartości moralnych w życiu gospodarczym przedsiębiorcy. Punktem wyjścia rozważań jest wskazanie na osobę ludzką, która powinna być celem każdej działalności gospodarczej. W tym celu zarysowana została całościowa antropologia wskazująca na niepowtarzalną i absolutną wartość każdej osoby. W dalszej części artykuł pokazuje szczególną rolę jaką w rozwoju gospodarczym odgrywa przedsiębiorca. Doceniony został także jego wkład w podnoszeniu jakości życia społecznego. Najważniejszą część artykułu stanowi zbiór argumentacji na rzecz respektowania przez przedsiębiorcę wartości moralnych w prowadzeniu biznesu. Uzasadnieniem zasadniczym jest norma personalistyczna. Kolejne to argumenty odwołujące się do odpowiedzialności za pracownika, troski o dobro wspólne, argumentacja pragmatyczno-utylitarystyczna, argumentacja odwołująca się do globalizacji oraz realizacji wartości zaufania. Ostatnia część artykułu jest przeglądem badań dotyczących stosunku przedsiębiorców do wartości moralnych.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection