Uzasadnienia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorcy

Abstract
Życie gospodarcze w wymiarze społecznym polega na tworzeniu wzajemnych relacji. Człowiek, będąc istotą moralną, powinien postępować w sposób odpowiedzialny. Przedmiotem artykułu jest wskazanie na obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorcy, jak i jej uzasadnienie. Fundamentalnym uzasadnieniem odpowiedzialności jest godność osoby ludzkiej.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection