Postawy strażaków wobec pomocy psychologicznej

Abstract
Celem pracy była ocena postaw strażaków wobec pomocy psychologicznej - jej dostępności i stygmatyzacji oraz zależność od stażu, stresu pracy i zdarzeń traumatycznych podczas działań bojowych. Zastosowane metody: „Postawa wobec pomocy psychologicznej w wojsku” Britt, „Kwestionariusz Subiektywnej Oceny Pracy” Dudek i wsp. oraz wskaźnik zdarzeń traumatycznych podczas służby. Badana grupa: 189 strażaków z województwa pomorskiego. Prawie trzy czwarte strażaków uważa, że pomoc psychologiczna dla ich grupy zawodowej nie istnieje. Większość nie przejawia lęku przed stygmatyzacją ze strony kolegów. Im większa subiektywna percepcja stresu zawodowego, udział w różnorodnych zdarzeniach traumatycznych i dłuższy staż służby tym bardziej negatywna postawa wobec dostępności do pomocy psychologicznej oraz lęk przed stygmatyzacją ze strony przełożonych.
Description
rozdział w monografii pod red. K. Popiołek i A. Bańka
Keywords
Citation
Basińska B. (2007). Postawy strażaków wobec pomocy psychologicznej (224-229). [w:] K. Popiołek, A. Bańka (red.). Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w kontekście narastania zagrożeń. Seria książkowa Czasopisma Psychologicznego. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura
Belongs to collection