Automatyczne wyznaczenie punktów osnowy kartograficznej dla upraszczanej linii brzegowej w procesie generalizacji z wykorzystaniem aplikacji ModelBuilder programu ESRI ArcMap.

Abstract
W pracy zaprezentowano możliwości wykorzystania aplikacji ModelBuilder programu ESRI ArcMap do automatycznego wyznaczenia punktów osnowy kartograficznej (niezmiennych punktów obiektu) dla linii brzegowej fragmentu obszaru hydrograficznego Wielkiej Brytanii. Osnowa kartograficzna wykorzystana została – jako atrybut obiektu typu linia brzegowa, do jego upraszczania metodą obiektywną. Wyniki procesu z wyznaczania punktów osnowy wskazują,że atrybut ten można tworzyć w sposób automatyczny dla dowolnej (w znaczeniu stopnia skomplikowania) linii łamanej - otwartej lub zamkniętej.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection