Rodzaj aktywności fizycznej a poziom syndromu agresji więźniów w zależności od typu zakładu karnego

Abstract
Wpływ uprawiania sportu przez więźniów na ich agresję jest różnie, czasami sprzecznie, interpretowany w literaturze. Sport może eliminować negatywne zachowania i kształtować pożądane postawy. Jednak pojawia się pytanie, czy każdy rodzaj aktywności fizycznej ma pozytywny wpływ na przestępców i zmniejsza ich agresję. W artykule przedstawiono wyniki badań, zależności między różnymi formami aktywności fizycznej (gry zespołowe, sporty indywidualne, kulturystyka), a poziomem nasilenia syndromu agresji. Badania testem Inwentarz Psychologiczny Syndromu Agresji objęły 939 więźniów z 20 jednostek penitencjarnych. Raport pokazuje zróżnicowany wpływ dyscyplin sportu podejmowanych w warunkach zmniejszonej lub zwiększonej izolacji w więzieniu, na poziom agresji wśród więźniów.

The influence of sport on prisoners aggression is interpreted in a different, even contradictory way in the literature. Sport can eliminate negative behaviour and shape required attitudes. However, the questions appears if every kind of physical activity has a positive influence on delinquents and reduces their aggression. This article presents the results of research on relationships between different forms of physical activity (team games, individual sports, body-building) with the level of aggression syndrome. The research with the psychological test on syndrome of aggression covered 939 prisoners from 20 prisons. The report shows a varied influence of sports disciplines taken up in conditions of reduced or increased isolation in prison on aggression among prisoners.
Description
Keywords
Citation
Poklek R., Rodzaj aktywności fizycznej a poziom syndromu agresji więźniów w zależności od typu zakładu karnego, "Life and Movement", 2012, nr 1, 5-15
Belongs to collection