Narzędzia cyfrowe jako wyznacznik nowego paradygmatu badań humanistycznych

Abstract
Humanistyka cyfrowa staje się dzisiaj nowym paradygmatem badań zdobywającym sobie coraz większe uznanie na świecie. Powstają specjalne ośrodki badawcze, publikacje i czasopisma poświęcone tej problematyce. Jednocześnie należy zauważyć, że jest to szczególna perspektywa badawcza na gruncie współczesnej humanistyki.Zwrot cyfrowy zbliża nauki humanistyczne i nowe technologie, znosząc do pewnego stopnia podział na nauki ścisłe i humanistyczne w duchu idei trzeciej kultury. Jest to także perspektywa, która – jak chyba żadna inna dotąd – bazuje na konkretnych narzędziach cyfrowych rozumianych jako software i hardware.
Description
Keywords
Citation
Radosław Bomba, Narzędzia cyfrowe jako wyznacznik nowego paradygmatu badań humanistycznych [w:] Zwrot cyfrowy w humanistyce, (red.) Andrzej Radomski, Radosław Bomba, Lublin 2013, s. 57-72.
Belongs to collection