Jezuici a ars combinatoria. O poszukiwaniu uniwersalnej metody naukowej w drugiej połowie XVII wieku

Abstract
Artykuł poświęcony jest udziałowi jezuitów (m.in. Sebastiana Izquierda, Atanazego Kirchera i Kaspara Knittela) w siedemnastowiecznych poszukiwaniach uniwersalnej metody naukowej, a zwłaszcza w toczącej się ówcześnie dyskusji na temat tzw. wielkiej sztuki wiedzy, wywodzącej się z koncepcji średniowiecznego katalońskiego wizjonera i mistyka, Ramona Llulla. Osobny wątek rozważań stanowią relacje łączące owe poszukiwania z teorią inwencji retorycznej.
Description
Keywords
Citation
M. Pieczyński, Jezuici a ars combinatoria. O poszukiwaniu uniwersalnej metody naukowej w drugiej połowie XVII wieku, "Barok", R. 19:2012, nr 2, s. 53-70.
Belongs to collection