Motywy kulturowe w reklamie telewizyjnej-raport badawczy

Abstract
Projekt badawczy powstał w związku z zauważalną tendencją do wykorzystywania różnego rodzaju motywów kulturowych w reklamie telewizyjnej. Podmiotem badania są spoty telewizyjne, analizowane pod kątem zastosowania w przekazie motywów kulturowych, przedmiotem badania są zatem motywy kulturowe. Wychodząc od definicji motywu, jako najmniejszej elementarnej jednostki świata przedstawionego dzieła, jak: zdarzenie, przedmiot, cecha, sytuacja, przeżycie , w projekcie badawczym motyw kulturowy definiuje się jako cząstkę, fragment literatury, malarstwa, muzyki, filmu, religii, tradycji itd., zapożyczony lub na nowo zinterpretowany i przetworzony na potrzeby przekazu z zachowaniem jego zrozumiałości, która wynika ze zbliżonych kompetencji poznawczych ugruntowanych na wspólnej płaszczyźnie kulturowej. Zagadnienie motywów kulturowych może być rozumiane w szerokim zakresie, dlatego też ważne jest ich usystematyzowanie, podział na określone kategorie i określenie potencjalnego znaczenia dla komunikacji reklamowej.Głównym celem projektu jest, poprzez analizę zapożyczeń kulturowych stosowanych w reklamie telewizyjnej: 1) określenie występujących motywów kulturowych w reklamie telewizyjnej i wskazanie ich siły perswazyjnej, 2) wskazanie na prawidłowości w zastosowaniu poszczególnych motywów kulturowych: poszukiwanie związków pomiędzy motywem kulturowym a rodzajem produktu, pomiędzy motywem kulturowym a celem reklamowym. Raport prezentuje wyniki analizy treści. Projekt badawczy był realizowany w latach 2012-2013.
Description
Keywords
Citation
A. Kozłowska (red.), Motywy kulturowe w reklamie telewizyjnej- raport, WSP, Warszawa 2013
Belongs to collection