Budowa Przybytku dopełnieniem dzieła stworzenia. Analiza Wj 40 w aspekcie Rdz 1